kum_4
top
school_left

2007-03-11 () 12:03 17 1773  

, ϴԳ. ͯ, ʫ. , ׾ڤԳ, , . 騖, 踳, Ҭܴ. ܻ. Ҵ, զ, , Գͩ. ݬ. ͺۡ٥, , . , ުʦ, ʦ. ުʦ, ʦܴ. , , ʦ. ݾ, , , , , ʫ, ݾ, ٣. κ, , . , , , , ذު. ϼ, , ׾. , ͳ. . ڰ. ު, . ! , Լ! , , ڦ, , ڱʦ. , ު, , : , , . , ڦ, , , ڱ醨, ګ.
: ֪, ? : . , , 詁, , ܪ٣ڪ, . ׵, , ߲٣ʫ, ڦ, , , κ, ? ϴ, . , , Ӯ, ʦ, ݩ夸, ѧ, ׵. ? Ѩ, ܪ, , , , ʬ. , 誚, , ٥, , ׵׽, . Գ, .

˵
٥Գ: Ѩ. . ̸ܴ߯, , Ѩ, . , .
: . . ߣѨ. , ڰ, .
: 儘٥, 儘, 儘ܪ.
: Գ, ؿ, , ̸, . , Ѩ.
: ܬ. , , 儘, . ާ, , ʦ.
: , , ۡ٥Գ. ޹, ٥Գ. ާߣ, , ڱ.
: , ڦ. , ڦ.
: Գ, , ͳ.
: ϣϣ, ϣϣ.
: , 並ʽ? ? 並ʽ. ڱӹ, ֫, κء, ڱ. κʦ, , .
: ? , , Ѩ, ΰѨ. ʿΰ, Ѩ, 纔Ѩ, Ф, Ѩ. , ۥ. .
: Ѩ̸? ӣ, ʦ̸. 冰, ު, , Ѩ, .
Ѩ

: , , ׿ʦ٥. κ, , , ڱ. ڱ, ϣϣϴ, ګ, , , Ѩ, , ʦ̸.
: , ? : ʦ. , , ڪ, ̸ӭ. ٻ. , ڱ. Φ. , ̸?
: , ʦ? : ӣګ, , , , ڤ, , Φ, ϴګ, Ѩ.
: , , ʦϴ. ڱ̸. ݻ, ̸. , ?
: Գ, ?
: , ګ, , ʦ. 儘.
: , , ګ. . ٻ, , ʿΦ.
: , ڱ, . . ةѢͱ, ʦ, ةѢ٤, ۰Φ, , ةѢ, . ׳ͯ. , , . ۯ, . ۯ, Ҭۯ. ڤ, , ϣ, . ؿ, , ʦ, ӣ, ͺ: ݣ, ؿؿ, ݣ? κ, , ʦ. ͱ, , ͱ, ͳʦݫΦ, ٤瞽, ͱ, ͳͱ. ͱ, , ίݤ, ߯, . ߯, ʦ̸, ۡ, ު. , , ̸. : ̸? : ̸ϣϣ. : .
߾


󰡔󰡕1-1 : ? ۰? 慍?
: . . ͺʦ̸ڿҬ. : . ͺޫ. : ڤڱڤۡߤ. : ު.
: Գ. . . : . 洊׵. ͺ: . ء. . . : . . : . . : . ˻˻ϴԳͺʦذ˻. ڱ. . ϴ. : Գʦ. ͺҮԳϴʦ. . ܻ. ף̸ڿ̸. ذԳԼءڱڿ蘄Үڱ. 慍٤ͺ慍ʦ.
: ͺݡͺ۰ͺ慍.
: . ءء. . . . ۰ުڦ. ͯϴ. Գ. 慍. ۰. . 慍. ߲䟽. ӯ慍.
: . . . Գϴ. . ͺ: 豢Ϣط. ީ. . . ʦͪ? ׵ڪ. ΡԳ. ӹͺۡ۰ۡ. ު? . : ֵڤ. ڤڸڸ? ڸʦܳ. ʦ. ު. ڤ. ުڤ. ڸڤ. ϴʦ. ٤. ٤徼. 囂囂ڿ̸ڿު? ͺ: 慍. ҷ阨. . . ާڸ. ګ. : . ͺҮڪ߲Ү. ͺ. ֵڤ. ٤. ٤. . 慍ު٤. .
: . . . ާ彀. λϴު. ͺԳ. ۰׾. ۰˻ͺ˻˻ʦ. . 慍ު.
: . ͺ۰Գ. ͺ慍ͺ: .

󰡔󰡕1-2 : . ߾. ߾կڱ. ءԳ, .
٥Գ: Ҭ߾. : . . Ҭ. ʦ.
: . ͺ߾կءԳʫڪ. ͺʦު. ʦʦ. . . ذͺ: , . : طڪͺڪڪ.
: ߾. կڱ̽. : ذذ߾. Գ. ͺԳԳԳذڱݫ.
: ߾ϴ۰. Գުذذͯ. ު. ΰΰккڦ̸޹̸訒̸. ު. ʦذذ. : ٤. ʦʦ̸. ڱު. . ߾կͱ凊ʦ. ʦ. Գʦ. ʦԳʦ. ӣʦʦԳҷҷ. Գͯʦ.
: ͺʦͺʦ. . ͺ߾߾Ѩ. ʫͳկ. կ. ͺ: ߾կڱ. ߾ͺԳ. , ݪުءԳ̸.
: ݫ߾ʥԳ. ߾߾. . ު. . . Գ׾ڦ. Լͺͩͺ.
: . ߾߾. կڱ. . Գͺ.

󰡔󰡕1-3 : ֵ.
: ֵ. ު. ֵު.
: ֵ苖. ֵڱ. կ.
: ުުֵ. ءҮ.
: ʦ. . ʦ. ֵ. . ֵߣֵֵߣ. . ֵ. ? . 訐. Ү厲ֵֵѨʦީ. ʦԳ.
: . . . 謟. ֵֵ謟. . ֵʦʦ. ֵ. ڸߣ. ֵκʦ.
: ֵڱΦ. ͺڸߣֵֵֵު. . ͺ. : 儇厲Գ. .
: ֵ. ֵު.

󰡔󰡕1-4 : ߲? ? ?
٥Գ: ۡڪ. : .
: ߲. : Ү.
: ͺ. . ˻٥. ڱͺϫ.
: ׵׵. ԼҮͺʦ̸. . ڤʦ̸. ʩ. ʦ߲ڱʦ. ުԳުު. ު. ު. ԳԳ. ʯʯ睨ڪͺ. Գʯʯ. Գ. ߲.
: ء. . ͺ߲ͳڱڱʦ跂. ݩڱڱ׾ʦ跂. ͯͪΦԳ. ڪҷͺ: ߲.
: . . ݫӹԳ. . Գ. Ϣ. ͺ.
: ߲ڱ. ͺϴ.

󰡔󰡕1-5 : Գ.
: . : Գʦ. ߾߲ϣпΦ. : ڱͺ.
: Գ.
: : ܨܨԳԳܨԳ. ءʦͳ
ʦʦ. ͺ: Գݣڱ. ʫڱԳܨԳڱ.
: . . ު. ʫءءԳڱʫ. ʫԳʦʫ. ʫԳ. ͯʦʦ. Լ. ʦ.
: Գڱ. Ҹة. Գ. Գ.
Գ߾ԿԳԳʥ. ήҳܬѺ? ֵ. Ѣ. . ޭ. ? ԳڱڱԳڱުڱި߿ުڱުުʥԳ. Գ. . ͺ亟ԳԳ.
: 滕: ʦ. ުططء. . ߿. ߿߿ͺ. 蜡׾. Գڱ. Գ.
: Գʦ. пԳΦ. ʦ.

󰡔󰡕1-6 : , , , .
٥Գ: ء. .
: ު. : ݫުʦ.
: . ء. . .
: .
: . ٥ء. .
: . ڱڱ. ڸ. . 芘ݾ? . Իۡ塜. . . ͳڱʬ. ڸ訾驁詆ʦ. ?
: ӹ. . Ҭ.
: . . . ͺʦ.

󰡔󰡕1-7 : , ݫٽ, , , ڱ, .
٥Գ: Ҭ.
: ̸. ϴ. : ̸ܨʥ.
: . ʥ. ڱ. Կ. ݫٽͺ
ʦ. ڱ. ءڸͺ.
: . ު. . . . . ѧ. ءڱ.
: ʦ. ݫٽѧ. ݫܬ. ʦ. ڱ. .
: ӹԳ. ݫ. . . . ߾ͺ: ߲٥. ݫٽ. Գʥڱ. ڦ٣ͯͺ.
: ٥ڱʦ. . . ͺ.
: ̸ͺ: п. . ͺڱ.

󰡔󰡕1-8 : , ͳ, , , Φڨ.
٥Գ: . Գ
ڪذ. ڪ.
: ͳʦԳ. : ̱ͳ.
: Ҭͳ. Φ.
: κԳͺ̱Үͺͳڱ. . ѧ. . ѧͺء. . Φ˭. Φڨ. ߲. ʦ.
: ׾ӹͺͳ讎. . Φ.
: ӫΦʦ. . ˭. ު. . Φ. ͳ٥ު. ٥. ̸. ή. ͯЮϻު. ? ͳ. . . 黙. 儻絺綌. ު߾ʦʦԶ. 並. ުΦ. ΦΦ. 蘧ҴުΦ. ӣΦΦ. ԰ڨ. . . ͺ. . Φ. ͱΦީ. Φ. ΦΦ٥. Φѥʦ. : ʦʦͺ: ʦΦ̸ڤΦ. ʦ.
: ή. . ͺԿ. ͳ. ԳԲͳ. ͺ. ͺ. ͺު? ͺʹު? ާء仞ݩء. ͺ. . ڱϴڱϴڱϴͯԳ. ϴڤڤ̸̸. Ѣ. : Φذ. Φ. Φ. Φʦͪ? ԳԳΦڱͱԳͺΦڨ.
: ήԳ. . ʦͺͳ. . Φ. . . . ۰.
: ԿԿ̱ͳڨ. ͺΦڨ.

󰡔󰡕1-9 : .
: . . : .
: . ڨ. ڨ. . .
: Ӯ.
: ʦ. пʦ. βΪ˭? ˽ު. . .
: . . Գ.
: ٷݫٽ. ٷٷٷڪ. . .
: . ު.

󰡔󰡕1-10 . ڤϴϴ. ϴ.
: . . . . . . . : ڸڪҬٲڤ.
: . . ڤ. . : ϴުުϴԳ. ϴԳ. ϴ. ׾. κ̸Φʦκ.
: . Գϴ.
: Ү̸. ʦ揜. ͺ٥. 厲ۥ߾ή˧狠悻悻ϴʦͪ. . ުުުުڪٲ˧ڪϫ٣. ʦ. ۡ. ʦ. ۡ. ٲ˭. . . . ʦκʦطԳ. ީԳ. . 懥忮л߾ڪ. ֵީκ. ԼԼڤ. 儻. ʦκ. ʦ. Լ? .
: ϴ. ϴ. طϴʦ.
: . . . ٲ. . . ڤ.

󰡔󰡕1-11 : ݫκ, ݫκ, ߲ҴݫԳ, ʦ.
: ݫԳ.
: ݫκԳݫκͩڸ߲ҴݫԳ. Φݫݫʦ߲Ҵ.
: ݫڤκʦ. ءԳ٣. κʦ. ߲ҴݫԳݫԳ. ߲ҴΦϴ̸̸ݫԳʦ. ʦ. .
: ߲ҴݫԳԳؿʦ. ߲Ҵ榷Ҵު߲ҴݫԳʦڱ. . 冢ݫԳͯݫʦԳ. Գ.
: ݫͺݫʦκͱ۰׾ݫԳ. ͺ߲Ҵʦ.
: ݫκݫκ߲ҴݫԳԳʦ. ުԳ߲Ҵ߲ҴݫԳͺ.

󰡔󰡕1-12 : , Գڸʦ.
: ܬʦ. : ͺԳڸ׵ͺʦ. ͺԳڸʿͺʦ. : ʦ. : .
: ު˭. ʦذڸ. ء. . ׵. ڸ׵ʦ. ͺʦ. . ʦӹ.
: Գ. ˧. . . . ذԼ. ̸. ˭? 几˭? ʾݫު. ˭. ˭. ʫ. . ̲ذ. . ˭. . ׵. ުΦڦܩ. ˽߯߾. . 凟. 䟽ʫ嘻嘻. ͺгʦ.
: ͺʦʥ. ͺԳڸ. ߾. . ߾ު. ׵. ʦ.
: ׵Գڸ. ׵ͺ.

󰡔󰡕1-13 : ʦ. . ʦ.
٥Գ: . ʦ. 耻. ͺʦ. ʦ̸̸ʦ.
: . ʦ. : ުʦުʦ. . : ʦ. .
: һЮЮުһһ͵ءʦ߲. ߾ۡ٥ڱ挈它ۯ.
: ͺު. ͺ. ͺͺʦ. ͺ謟ʦ. ءͺ: Գͺʦ.
: ުުʦڭު. ު. ʦ.
: Фʦʦ. ͳ. ʦ. . ʦԳ. ʦ. ʦٲٲ. ڱٲ. ڱ. 跪Φ. Գ. ̸ݫݫҴݫ. Գ. . Գ. ު. ު߾Գ. ҡٲԳ. . . ͺҮ. ʦʦͨҮ. 媾֤. 它ʦ. ӹʦ. . . ߲ުʦ. ߲ʦ謟. 謟. Գʦ. κʦڸ. ުު. ϴԳު. ʦ٥.
: ͺʦԳͺ. Գ. ڪԳ. ʦ.
: ު. ʦު. . ڱ.

󰡔󰡕1-14 : ϴ, ϴ, , Գ, ʦ.
: .
: Գͺϴϴ. . Գͺʦ. . . : . ڦԼ.
: ̸׽Գʦ.
: ʦϴ. ߾پ. 飪. ԶԶ. . ? . ԼϴϴϢګԼ. ʦӯװʦϴʦ. . ߲簀ʦϴʦ. . Φϴϴʦ. ުު. ުҬ׫ު黙ʦʦ黙ު囁嚅߾厲. 厲ʦϢʦϴ. . ԳުԿڸ. ڦ? ڱʦԳڱڤڨ. ϴ? ުʦ. 髣髴. : ٥Ѣުկ.
: ʦ. ϴϴ. . . ? ϴ. : . Գϴۯ. . Ү. Գڱ.
: . ϴ. ϴު. ʦ. Ϣצ侫ʦ. Գϴ. ުު.
: ʦԿ. Գڱ. ׵ݫʦ?

󰡔󰡕1-15 : ޸謟, ݣ, ? : ʦ. ڱ޸ݣ. : ب? : . ʦ. ͱ.
٥Գ: ޸ݣ޸ݣ. ب. . ޸ݣ޸ުݣު. : ޸謟謟. ͳ.
: ޸謟ݣ. . بԳ. ͱԳ.
: Գ. ب. ޸ު. ݣު. Үͺ޸謟ݣ. . ڤ٥.
: : ߧʦܨ޸ݣ? بڱܨ. ޸ݣ. ޸Գݣ޸ݣڱ. 謟. ڱ޸ݣڸ.
: ڸ. 謟謟. ݣ. ڪ. ޸޸. ݣݣ. ? ӯ. . 謟? κ狷˿޸謟޸. ݣݤ儻ػݣ. ݣڱ. ݣݣ. ڤ. ߲. ͺب. ب. ޸ݣӹ. ! 叟.
: ޸ުԳ. ݣު. ͺب. ڤ̸.
: ޸謟ݣ޸ݣު. ب. ͱԳͱ. . ͺ: ʦ.

󰡔󰡕1-16 : , .
: ުϴ. ͺԳ̸ڱ. . ͺ.
: . ٤. : ء٤.
: ̸Ъذ̸κ盍.
: ϴʦʥ詖۪Գկ. .
: ٥ުڰͺ٥ӹު. ٥. ?
: ϴ. ͺުͺ.󰡔󰡕2-1 : ާ, .
: .
: ݾ.
: ذͺ.
: Գ傋ϴͺ.
: Ѧ. ͺпͺ̸. ͺڪҮ
. ͺڪװөءڱ. ڱ. ʫڱ.
: . ͺާп. ͺпͺ.
: ݾ.

󰡔󰡕2-2 : ߲.
: . : . ߲.
: ͺʦ. . ߲߲ʦ. : . .
: ׵ױ. ϴ. ުʦ. ުު. ܴڰͺ߿. Φͯ俾訧̪皷߾. ΦԼѢΦڸͳʦ. . ʦ.
: ۡͳ. . . : ʦʦͨ. . ͺު. ڱ. ͺʦުڱ. ߲ͳڱ. .
: ߲ڸʦߢذުʦ?

󰡔󰡕2-3 : Գ, , Գ, ̫.
: ̫. . : ̫߾٤.
: . ߾կ. . ԳԳ.
: ʦ. ҮҮ̫ުʦ. Ҭڸ冐̫. : ҮҮʦު. ڸۡ. ͺ˭.
: ԳͺͺԳʦ. ͺ߿ܴͺʴʴ.
: ԳͺԳͺ̫ӹԳ. ު. . ˽. . .
: Գ. ު. Գ. . . ͺ̫.
: Գ. Գ̫.

󰡔󰡕2-4 : , ߲ء, , ٤, ׿. ϻ.
: . ءءԳ. . ٤. . ڤ. . : . . ߲ء٤ڱ٤׿ڤ. . ڤλ. ڤ٤. : ڱءΡʦҬӹ. : ߲ء٥. . ٤. ׿. . . . . ϻԳ. .
: ߲ު˭ء. ٤ʦͺ: ׿ڪԳ. : ذ. 它ͺ. : ٤ڪ. ͳϻ. : ذ̸. ϻ. . . . ͺ: . .
: . . ߲ء. ުءء߲. . . ͺ٤׿. ުԳ. . ѨѨ耄ѢѨ. Ѩ. Ѩ. ٤. 俾. : ۰. . Գ. ڱϻ.
: ͺݣ޸ͺءؿܨͺ׿λ.
: Գܬ. ʦ̸. . ާʦʥ飪ʦϢ飫ګ. ڪ? . ϻ. ? ءڪذͳ. Юڪ. ٤. . Ү. ڪܨʥʦʥʦڱۯުڱڱ. ڱͺڱۯͺϻʦ. ̸Գ٥̽ڱ̽ʦءڱء̽٤٤Գ̽. . Ҭ̸. Գ. ު٥. ڪڪڪڪڱڱ߾ӹ儻ܩ̽Գ̽ڪ̽Ӯ怵ʦ٣ʦ. ʦ. ڱڱ.
: . ϻԳ. : ު. Ҵ. ʦ. : ͳ. ҴҬ. ͺڱͺڱӹ. : ӹ٤ڱԿٻڱ. . ͱʦ԰. ͱݣʦϴڱϴ԰٥. : ذ. ذ٤. : ٤ع. : ٤. .
: ءءԳ. . ٤. . ڤ. . 躐: Ρӹ.

󰡔󰡕2-5 . : . . ͱ: . : , , .
: ͱݫ٤ʦͱ. ͺͱ. ߲ͺͱ.
: . Գʦ֪߲ʫ. . . 僣ު. ͺ? .
: ͺͱ. ʦ. ͺ߲.

󰡔󰡕2-6 . : ݫٽ.
: ˭ʫ. ͺͱݫٽ. ݫٽʦ.
: ݫٽܻݫٽ. ުݫٽ.

󰡔󰡕2-7 . : , ̳ة, ܬ.
: . ͺ٥̳ة̳ةͺ.
: ̳ة̳ة.

󰡔󰡕2-8 . : , , , .
: ͱ. ʦ. : ݫٽԳݫٽʿпʦ. ڱ.
: . . Ϣ. .
: . Ϣ. : .
: ު. . Գ. 徧. ? <>߲ުʦ. Գ? Գ. . ݫٽ. ̳ة. ު. ԳުβΪڸ. ʦ. ު傋ڸګ. . ު. . ުݫٽݫٽ. 訾. . 狠ҷ. ڱ. ުުު. ? ̳ةܬ. ̳ة. ͺ̳ة. ުݫֵΦѨݫٽԳ߿. .
: ʦʦ. ͺͱʦ. . 啜. . ְ. . ͢پ. . ުʩ. ͺݫٽͱ. Ρ. . ͺͱ. ͺѨѨު. .
: . ݫ. Ϣ. Ϣڱ. ͺ: ʦ.

󰡔󰡕2-9 : ۡ, .
: Գͺۡ. ͺ: ۡۡ. ̸Գ. Գλڦܪ. : ڦʿ.
: 黙ͺͺܩڦڦ. ͺۡʦ.
: ذ. . , <>. Լ. ڤ. . ׺Կκڤ. . . . ڶ. ު.
: 黙ͺު. ڤ. ު. .
: ڰڱ. ͺڤ黙. ۡ. ͳ. ۡڦ.
: 黙ܩͺ: ۡ٥Գ.

󰡔󰡕2-10 : κ, 廋? 廋?
٥Գ: . . . ̸.
: . . Գ. . : κ.
: . κ. ϼު. ߲. ӹκڱ߲Գ. 佞. ʦ.
: .
: . κκ. . . ʦκذԳ. ͺԳ. ʦ̸. ʦ. ʦܨ. κκ. . ʦʦ˭˭. ̸ۡ˭. : ̸. ުԳκͺ̸. ׵ܬ.
: . κ廋?
: κϼު? ٥ʦ.

󰡔󰡕2-11 : ͺʦ.
: ͺʦ. . : ͺʦʦ. пͺʦʿѨ.
: ͺڱڤ̸.
: ͺ. . ڱ. ͺ. . ʦ.
: ڤͺͺʦ.
: ͺܨκذ. ͺп٥Գڰͺު. ͺުͺͺުͺڪͺʦ. ʦ?
: ͺʦ. .
: ͺʦ.

󰡔󰡕2-12 : .
: . .
: ߾Գ. . Գͺܨ. ͺʦʦ. ڦ冉ʦ٣. ͺ: .
: ߾ԳԳ. ͺ۰˧ު۰.
: Юϻ۰ުʦ٣.
: ʦʦͺ.
: ʦʦ. ʦ.

󰡔󰡕2-13 . : .
: ʦ. : ͱʦۡ. : κ.
: ʦʦͺݩ. ڤڱڤ. ު
ͺͱ.
: . Ρͺͱ.
: .

󰡔󰡕2-14 : , .
: 徧Գڪͺ. : .
: Գʦ徧. ݾ. ͺͺ. : . ذ. . 嚚.
: ڪڪͺ徧.
: ٣ʦӮ. Գʦ. : . ʦ. ߾ӹު. ʦ. ʦ٣ʦͳʦ٣ͺ: ڱ. ڱΦ׳߲. ʦ. ʦͺ: . . 嚚֯. ͺ: . . ͺʦ. Ҭҳʦ. ʦ.
: ͺ暱. ͺ.
: Գڪͺ.

󰡔󰡕2-15 : , .
: . : ͺͺ٥ܩԿު. : .
: Үͺ. ͺ
. ުڸ. ͺ. 殫ϴڰު. ΦԳͺԿҮ. Φ.
: ˵. . .
: ުҮκʦ. . . . . ܻʦ. ׿׿.
: ͯ. ڪϴ. Ү۰
ͺϴ. ͺ.
: ͺͺ.
: .

󰡔󰡕2-16 : Ӯ.
: Ӯ.
: . ͺӮ. ݫ? ԳӮ.
: . Ӯ敝.
:
ͺڱʹڱ. . ذճ. ͺկ. ڦӮ? ܩ.
: Ӯʦ. ۯ.
: ԳުԳ它Ӯ.

󰡔󰡕2-17 : ҳ? , , .
: ϴ. ϴ. ͺ.
: ˭ͺذ. ذ. Լ?
: . . ΦͺڦΦҴԳ˭ͺʦʦ. ʦ. Сʦ. ު׿. 儻Գ. ުʦ. 儻ܬʦ. ʦު. ͺ: .
: ? ٣. ͺ.
: . ˭ͺ.

󰡔󰡕2-18 . : ڤ, , . ̸, , . , .
: ̸Գ. Գ. : . Ү. . ͺͱ. Գ. . 餒. ͺԳ޸ͱ. : . ͱ. ͱ. . 餒. ʦ.
: . 餒. : ڤ̸. ڤ. ̸ڱ.
: ڦ. ͺͱ. ͺ: . .
: ڱӹڱ.
: Գ. ڤ. ѧ? ڱڨʦ. ̸ު̸̸Ҭ̸̸̸̸ڱʦ. ڤ̸ԼުҬ. ڤʦ. : ̸ʦ. : ʦުػϢΦػ. Գ.
: ͺ. ڪͺ. . ͺ. ͺڪުʦ.
: ڤ̸ڱ. . ڦު. ͺͱϭϴ. . . ڤ̸. . ͺͱ.
: ڤڤԳ. ̸Գ. ͺͱͺ. .

󰡔󰡕2-19 : ? : .
: .
: Գުܩ. . .
: Գ. . ʫԳͺկͯկͳ? Գ.
: .
: . .

󰡔󰡕2-20 ˬ: . : .
: ˬʦ. ڱ.
: ߾. : ҮҮ. ͺʦ.
: ߲ʥԳʦʫ. . ͺʫ. ߲ʦ˭

̸
йȣ
ڵϹ
ڸ Էϼ.
    ۾
bottom